Właścicielką firmy jest mgr Eugenia Maleszewska-Gamoń, urodzona 23.12.1950r. w Rybniku. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach - wydział Przemysłu, kierunek Finanse i Rachunkowość (1973-1979) oraz Uniwersytetu Warszawskiego - studia podyplomowe, kierunek Prawo Finansowe i Podatkowe (1988-89).

Wieloletni pracownik Urzędu Skarbowego w Rybniku (1970-1992). Od 1992r. prowadzi swoją działalność gospodarczą - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Finansowe mgr Eugenia Maleszewska-Gamoń, które zostało wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych uchwałą nr 119/59/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 22 sierpnia 1995r. pod numerem ewidencyjnym 638. mgr Eugenia Maleszewska-Gamoń widnieje w rejestrze biegłych rewidentów pod nr 8547.

Do zawodowych osiągnięć należy zaliczyć również udział w prywatyzacji przedsiębiorstwa budowy maszyn górniczych „Glinik” S.A. oraz szeroko zakrojoną działalność szkoleniową z zakresu prawa podatkowego, a także przekształceń przedsiębiorstw z państwowych na przedsiębiorstwa prawa handlowego.