BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH:

 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • banki;
 • spółki prawa handlowego;
 • osoby fizyczne;
 • przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe,
  usługowe.

DORADZTWO PODATKOWE:

 • indywidualne spotkania z kontrahentami

NADZÓR NAD PROWADZONĄ KSIĘGOWOŚCIĄ:

USŁUGI KSIĘGOWO-RACHUNKOWE:

 • prowadzenie ksiąg handlowych osób prawnych
  i fizycznych (wg. ustaleń);
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów;
 • ewidencje ryczałtowe;
 • rejestry VAT;
 • inne usługi księgowe;


Ceny usług ustalane indywidualnie, możliwość negocjacji.